fbpx

Politika privatnosti

Strateško usmjerenje Društva*, kao voditelja obrade, je da vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, na načine koji pružaju primjerenu sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, mi se obavezujemo:

Prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke za koje ste dali izričitu, informiranu i dragovoljnu privolu ili postoji drugi pravni temelj zakonitosti prikupljanja i obrade za određenu svrhu.
Registrirati sve obrade vaših osobnih podataka u evidencijama koje sadrže sve važne podatke o obradi a posebno o identitetu voditelja obrade, svrsi obrade, pravnom temelju zakonitosti obrade, našim legitimnim interesima ako se obrada temelji na njima, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, i razdoblju čuvanja osobnih podataka.
Informirati vas o svim aspektima obrade vaših osobnih podataka i pravima koja su vam zajamčena u skladu s primjenjivim zakonima i propisima.
Voditi brigu da se vašim zahtjevima u vezi s obradom vaših osobnih podataka udovolji što prije, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima, kako biste iskoristili vaša zajamčena prava, u koju svrhu smo imenovali Službenika za zaštitu podataka.
Anonimizirati sve vaše osobne podatke za koje ste tražili brisanje ako ih namjeravamo dalje koristiti u svrhu statističkih obrada, a po isteku roka čuvanja podatke trajno uništiti, osim ako postoji zakonska obaveza njihovog daljnjeg čuvanja.
Tijekom zadanog vremena čuvanja osobnih podataka u našim evidencijama osobnih podataka provoditi periodičke preglede i provjeravati primjenjivosti vremena čuvanja podataka s obzirom na zahtjeve poslovanja, vrstu osobnih podataka, svrhu obrade i kategoriju subjekata obrade.
Ne prenositi i ne otkrivati osobne podatke koje prikupljamo, osim u slučajevima kad je to nužno radi izvršavanja naših zakonskih i ugovornih obveza, kad je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka, ili kad je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.
Osigurati da se vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je navedena u našim evidencijama obrada osobnih podataka. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, vašim podacima će pristup imati ovlašteni djelatnici naše tvrtke i ugovornih izvršitelja obrade podataka. Navedeni djelatnici osobne podatke će obrađivati isključivo prema našim uputama i pod našim nadzorom.
Spriječiti da se vaši osobni podaci prenose ili obrađuju od strane izvršitelja obrade unutar drugih zemalja, osim onih za koje je Europska Komisija ocijenila da imaju primjerenu razinu zaštite, i čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka utvrđena ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.
Trajno štititi sigurnost vaših osobnih podataka primjenjujući najbolje prakse zaštite, u skladu s odredbama našeg Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, ustrojenog i potvrđenog prema međunarodnoj normi ISO 27001.

Kako bismo ispunili ove obaveze i osigurali razinu kontrole i sljedivosti nužnu za pokazivanje sukladnosti sa zahtjevima, integrirali smo zaštitu osobnih podataka u naše poslovne procese. Detaljni uvjeti obrade i zaštite osobnih podatka u Društvu određeni su našim Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka, koji osigurava usklađenost naših procesa sa zahtjevima Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i drugih primjenjivih zakona i propisa o sigurnosti informacija.
Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 6, 2021-08-23
Kristina Alebić, Član Uprave KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split); Aktivis d.o.o.; KING ICT d.o.o., Beograd; KING ICT d.o.o., Sarajevo; KING ICT d.o.e.l., Skopje; Pametna energija d.o.o., Zagreb.