fbpx

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS)

Izazov

Kontrolirati plaćanja poticaja u poljoprivredi.

Rješenje

Razvoj softverskog rješenja i integracija financijskog modula sustava za plaćanje i izvještavanje prema EU.

Rezultat

Prikaz stvarnih podataka o resursima poljoprivrednika i plaćanju potpora u skladu s regulativama EU.

Kako pratiti plaćanje poticaja u poljoprivredi?
Na naoko komplicirano pitanje postoji efikasan odgovor – Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS).

IAKS je informacijski sustav za kontrolu i praćenje poticaja u poljoprivredi. U Hrvatskoj je uveden za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Implementacijom ovog rješenja Hrvatska je dobila sustav u kojem su sadržani stvarni podaci o resursima poljoprivrednika i plaćanju potpora u poljoprivredi. Podaci služe za administrativne svrhe, ali i za izradu analiza uz koje se može efikasnije odlučivati i provoditi poljoprivrednu politiku.
Zemlje članice EU upravo pomoću IAKS-a dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima, kao i izravna plaćanja te provode mjere ruralnog razvoja vezane uz poljoprivredne površine.

Komponente sustava su:

1. Poljoprivredni registri:

  • Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Farm Registry)
  • Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD/LPIS)
  • Sustav za identifikaciju i registraciju životinja (Livestock Registry)
  • Registar vinograda i stabala maslina (Vineyard & Olive Tree Registry)
  • Registar integrirane i ekološke proizvodnje

 

2. Izravna plaćanja: zaprimanje zahtjeva (Agronet), administrativna kontrola zahtjeva, odobravanje zahtjeva, kontrola na terenu, daljinska kontrola, višestruka sukladnost (Cross Compliance)

3. Ruralni razvoj: zaprimanje zahtjeva (Agronet), administrativna kontrola zahtjeva, odobravanje zahtjeva, kontrola na terenu (OTS)

Osim navedenih komponenti, IAKS sadrži i izvještajni sustav.

Razvoj softverskog rješenja i integracija financijskog modula sustava za plaćanje i izvještavanje prema EU.

Implementacija sustava obuhvatila je:

  • razvoj softverskog rješenja sukladno zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike EU
  • razvoj i integraciju financijskog modula sustava za plaćanje i izvještavanje prema tijelima EU
  • reviziju i unaprjeđenje poslovnih procedura vezanih uz potpore
  • edukaciju više od 600 zaposlenika APPRRR, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredne komore za korištenje sustava, kao i edukaciju više od 800 poljoprivrednika o kriterijima višestruke sukladnosti
  • pripremu i realizaciju komunikacijske kampanje kako bi se poljoprivrednici i javnost upoznali sa sustavom i pogodnostima koje nosi

Prilagodbe u poljoprivrednom sektoru imale su značajnu ulogu na putu Hrvatske prema EU kako bi osigurali provođenje Zajedničke poljoprivredne politike.

Ovaj projekt financiran je putem IPA fondova EU. Nositelj projekta je tvrtka KING ICT u suradnji s hrvatskim i inozemnim partnerima.