fbpx

Sigurnost i rukovanje prtljagom u Zračnoj luci Dubrovnik

Izazov

U sklopu projekta modernizacije i proširenja terminala Zračne luke kojim će se povećati kapacitet broja putnika, bilo je neophodno ubrzati proces rukovanja prtljagom putnika.

Rješenje

Automatizirani sustav za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage.

Rezultat

Brži proces rukovanja prtljagom putnika od točke primopredaje do finalne otpreme na odabrani let te viša razina sigurnosne provjere predane prtljage.

Zračna luka Dubrovnik surađuje s više desetaka avioprijevoznika i prelazi brojku od više od 2 milijuna putnika godišnje. Pozitivni trendovi rasta broja putnika očekuju se i u nadolazećim godinama ponajviše zbog jakog razvoja turističke ponude u gradovima južne Dalmacije. Modernizacija i proširenje putničkog terminala postalo je imperativ, a sigurnost putnika na prvom mjestu.

Novi putnički terminal Zračne luke Dubrovnik otvoren je u svibnju 2017. godine kako je planirano Projektom Rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Dubrovnik. Novi terminal predstavlja osnovnu infrastrukturu koja će omogućiti odgovarajući nivo prihvata i otpreme putnika, uz potrebnu prilagodbu Schengenskom režimu rada.

Kako bi se povećao sigurnosni aspekt zračne luke uz istovremeno pružanje najbolje usluge putnicima u procesima sortiranja i rukovanja prtljagom, KING ICT je na novom terminalu implementirao automatizirani sustav za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage.

Komponente sustava su:

 • Sustav za prihvat prtljage koji se sastoji od ukupno 34 prijavna pulta, od kojih je 17 s mogućnošću samoposluživanja (selfbag drop), te 10 tzv. „selfcheck-in“ kioska
 • Sustav za sigurnosni pregled predane prtljage koji obuhvaća najnoviju generaciju EDS (Explosive Detection Systems) Standard 3 uređaja s pripadajućom IT i komunikacijskom infrastrukturom te uređaje za skeniranje barkoda s prtljage putnika
 • Sustav pokretnih traka za transport prtljage BHS (Baggage Handling System) te sustav za automatsko sortiranje, kojim se predana i pregledana prtljaga otprema prema odabranom letu
34
prijavna
pulta
17
self bag
drop-a
10
„self check-
in“ kioska.

Prednosti sustava:

 • za putnike, korisnike usluga Zračne luke automatizirani sustav znači više opcija check in-a na odabrane letove i predaje prtljage, a samim time i manje vremena provedeno na čekanje u redovima
 • proces rukovanja prtljagom od točke predaje sa strane putnika do odabranog leta zahtjeva manje vremena od dosadašnjeg
 • sigurnosna provjera prtljage je podignuta na višu razinu i smanjena je mogućnost unosa zabranjenih stvari

Brži proces rukovanja prtljagom putnika od točke primopredaje do finalne otpreme na odabrani let te viša razina sigurnosne provjere predane prtljage.

Što je KING ICT izveo u sklopu projekta?

 • Upravljački računalni sustav
 • Sustav nadzorne kontrole i prikupljanja podataka
 • programibilni logički upravljački uređaji
 • Sustav prihvata odlazne prtljage (16 klasičnih check-in-a, 17 hibridnih check-in-a i jedan check-in za prtljagu van standardnih gabarita)
 • Sustav sigurnosnog pregleda odlazne prtljage
 • Sustav za transport i sortiranje odlazne prtljage
 • Sustav prihvata dolazne prtljage

Projekt je financiran velikim dijelom iz sredstava Europske unije.