fbpx

Video nadzor prometa u Zagrebu

Izazov

Uvođenje reda u parkirni sustav grada

Zagreba i poboljšanje toka prometa.

Rješenje

Implementacija sustava video nadzora

s automatskom detekcijom nepropisno

parkiranih vozila.

Rezultat

Broj prometnih prekršaja u Gradu Zagrebu

niži za 50 posto, pravilno parkiranje i

uspostavljanje reda u javnim garažama i

površinama.

Implementacija analitičkog sustava video nadzora s automatskom detekcijom nepropisnog parkiranja i zaustavljanja vozila te centralizirana obrada zapisa i prekršajnih naloga rezultirala je, u gradu Zagrebu, smanjenjem prometnih prekršaja za čak 50 posto.

Pravilan i nesmetani tok prometa jedan je od najvećih izazova za sve veće gradove pa tako i za glavni grad Hrvatske, Zagreb. S ciljem smanjivanja neželjenog ponašanja vozača u Zagrebu implementiran je sustav video nadzora s automatskom detekcijom nepropisnog parkiranja i zaustavljanja vozila, koji uz pomoć prometnih redara na terenu čini jedinstveni sustav za nadzor i procesiranja prekršaja prometa u mirovanju.

Nadzorni centar procesuira zapise s preko 500 nadzornih analitičkih kamera i telemetrijskih uređaja, koji se procesiraju na centralnoj infrastrukturi. Analizom navedenih podataka moguće je brzo i jednostavno detektirati prometne prekršaje te analizirati gustoću prometa na promatranom presjeku i upravljati prometnom potražnjom.

Područja koja nisu pokrivena analitičkim video nadzorom kontroliraju prometni redari sa svojim pametnim uređajima putem kojih prikupljene podatke šalju u kontrolni centar i na temelju njih generiraju izvještaje o potencijalnom prekršaju te izdaju prekršajni nalog.

Prednosti sustava:

  • visoka razina automatizacije procesa izdavanja prekršajnih naloga, od samog izuzimanja slike vozila u prekršaju do prijenosa i procesuiranja informacija na centralnoj lokaciji i izdavanja prekršajnog naloga
  • potpuna integracija sa sustavom kontrole parkinga i pauk službom čiji djelatnici, u fazi postupanja, imaju mogućnost evidentiranja nepropisno parkiranih vozila, koja nisu u njihovoj nadležnosti postupanja i slanja svih potrebnih informacija prometnom redaru u centru
  • povećanje sigurnosti nadziranih područja, kroz podizanje opće sigurnosti i prevenciju kriminaliteta
  • iskorištenje video analitičkog potencijala kamera za analizu prometnog toka i prometne potražnje

Implementacija sustava video nadzora s automatskom detekcijom nepropisno parkiranih vozila.

Što je KING ICT izveo u sklopu projekta?

  • implementaciju video-analitičkog sustava s pripadajućom telemetrijskom opremom na udaljenim lokacijama
  • izgradnju IP žične i bežične pristupne mreže te pasivne mrežne infrastrukture
  • izgradnju hardverske infrastrukture podatkovnog i nadzornog centra u redundantnoj izvedbi
  • razvoj i implementaciju upravljačkog softvera u nadzornom centru
  • razvoj i implementaciju klijentskog sustava upravljačko-nadzornog softvera
  • implementaciju sustava prometnog redarstva

Nositelj projekta je tvrtka KING ICT u suradnji s hrvatskim partnerima.