fbpx

Uspostavljena zona naplate zagušenja u Dubrovniku

Kako bi očuvao status jednog od globalno najatraktivnijih turističkih odredišta, Grad Dubrovnik s pripadajućom svjetskom kulturno–povijesnom baštinom, Starim Gradom, zahtijeva plansko upravljanje i pomno strateško planiranje. To se posebno tiče prometnog sektora koji je često karakteriziran jednim od najizazovnijih faktora u gradu. Naime, Grad Dubrovnik suočen je s problemom prevelike prometne potražnje u odnosu na postojeće kapacitete. Predio oko Starog Grada prometno je preopterećen, što generira štetan utjecaj na okoliš, životne uvjete i turističku ponudu Grada Dubrovnika.

Stoga su KING ICT i Hrvatski telekom d.d. za Grad Dubrovnik uspješno implementirali opremu za uspostavljanje zone zagušenja prometa oko povijesne jezgre grada te je sustav pušten u probni rad. Radi se o prvom projektu ove kategorije u Hrvatskoj, odnosno inovativnom softverskom rješenju koje se savršeno uklapa u Smart City koncept Grada Dubrovnika.

Push and Pull metode

S ciljem osiguranja održivosti sustava potrebno je započeti s provedbom mjera održive urbane mobilnosti. Prva takva značajna mjera je upravo uspostava zone naplate zagušenja čiji je cilj promjena modalne raspodjele u korist održivih oblika prijevoza.

Kada govorimo o Dubrovniku, ključni je izazov uravnoteženje prometne ponude i potražnje kroz provedbu mjera za upravljanje prometnom potražnjom. Ključne upravljačke mjere za postizanje efikasnosti prometnog sustava su Push and Pull metode. Push mjere usmjerene su prema uklanjanju osobnih automobila s određenog područja, dok pull mjere teže privlačenju korisnika k održivim oblicima prijevoza.

Jedna od push metoda upravljanja prometnom potražnjom je naplata zagušenja. Koncept zona naplate zagušenja implementiran je u europskim i svjetskim gradovima suočenima s prevelikom prometnom potražnjom u gradskim središtima. Najpoznatiji primjeri su London, Stockholm, Milano i Valletta, koji su naplatom motoriziranog prijevoza postigli brojne pozitivne promjene mobilnosti. Svi navedeni gradovi bilježe smanjenje prometnog opterećenja, pozitivnu promjenu modalne raspodjele u korist održivih oblika prijevoza i poboljšanje životnih uvjeta. Pojedinim gradovima je naplata zagušenja poslužila kao bitan financijski alat za investiciju u održive oblike prijevoza.

Benefiti implementiranog sustava

Sustav se sastoji od prometno-analitičkih kamera s mogućnošću procesiranja analitičkih informacija u samoj kameri (prepoznavanje kategorije vozila i registarske oznake), što omogućuje učinkovito procesiranje prolaska svakog vozila u područje zone zagušenja. Svaka mikrolokacija posjeduje procesorsku jedinicu s pripadajućim procesnim softverom koji je KING ICT razvio posebno za tu namjenu. Procesorska jedinica lokalno procesira sve prometno-analitičke informacije te osigurava sigurni prijenos prema postojećem centralnom integracijskom sustavu Grada, BUS+.

Mjere za upravljanje prometnom potražnjom definirane su na razini Europske unije kroz razne direktive vezane uz emisije CO2 i urbani transport. Kako na europskoj, potreba za održivim prijevozom definirana je i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, putem prometnih strategija.

Tako je svrha uspostave zone naplate zagušenja u zaštićenoj kontakt zoni dodatna zaštita povijesne jezgre Grada Dubrovnika, zaštićenog spomenika najviše kategorije pod zaštitom UNESCO-a, od negativnih utjecaja motoriziranog prometa. Uz pozitivan utjecaj na zaštitu najuže gradske jezgre, spomenuta mjera imat će pozitivan utjecaj u ekološkom smislu, uslijed smanjenja emisije ispušnih plinova te smanjenja buke u najužoj gradskoj jezgri.

Foto: dubrovackidnevnik.hr

Foto: dubrovackidnevnik.hr