fbpx

Sustav za obračun i naplatu potrošnje električne energije (IS-U)

Izazov

Osigurati točne podatke za obračun i

naplatu isporučene električne energije

svojim kupcima.

Rješenje

SAP IS-U industrijsko rješenje s modulima

koji uključuju upravljanje podacima kupaca,

obračun i fakturiranje.

Rezultat

Točni podaci o kupcima te automatiziran

proces obračuna i naplate potrošnje

električne energije.

HEP Elektra, tvrtka članica HEP grupe, ovlaštena je za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u RH. Kako bi osigurali obračun i naplatu isporučene električne energije prema približno 2,1 mil svojih kupaca, tvrtka je implementirala SAP IS-U rješenje.

Sustav opskrbe električnom energijom složen je bez obzira isporučuje li se električna energija nastala iz obnovljivih izvora energije ili fosilnih i nuklearnih goriva. U HEP Elektri postojala je potreba za efikasnim i jednostavnim obračunom i naplatom isporučene električne energije.

Kupci HEP Elektre raspoređeni su u nekoliko kategorija te svaki od njih zahtijeva poseban ugovor o isporuci, obračunu i naplati. Računi na mjesečnoj razini temelje se na mjesečnom očitanju potrošnje i naplaćuju se prema stvarnoj potrošnji. Za ugovore temeljene na šestomjesečnom obračunu u periodu između dva obračuna generira se plan mjesečnih novčanih obaveza.

HEP se odlučio za industrijsko softversko rješenje SAP IS-U čime je dobio središnje mjesto s informacijama o potrošnji električne energije svojih kupaca. Informacije se generiraju na temelju podataka prikupljenih s mjernih uređaja što proces naplate čini efikasnijim. Dodatna prednost rješenja je što omogućuje neometani proces razmjene informacija s ostalim sudionicima na tržištu električne energije.

Implementirano je više SAP rješenja koja su integrirana u jedno cjelovito rješenje.

SAP IS-U industrijsko rješenje s modulima koji uključuju upravljanje podacima kupaca, obračun i fakturiranje.

SAP IS-U

HEP Elektra implementirala je SAP ECC 6.0 na kojem je aktivirano industrijsko rješenje za javna uslužna poduzeća SAP IS-U.

Implementirani su sljedeći SAP IS-U moduli:

  • IS-U osnovne funkcije – upravljanje adresama i regionalnom strukturom kao i generiranje rasporeda za očitavanje potrošnje, obračun potrošnje te planove mjesečnih novčanih obaveza
  • IS-U matični podaci – poslovni podaci kupaca, ugovorni računi i ugovori te tehnički podaci kao što su priključni objekt, mjesto potrošnje, instalacija, mjesto isporuke, lokacija uređaja i dr.
  • DM – modul koji upravlja tehničkim matičnim podacima, instalacijama uređaja te mjernim rezultatima
  • BILL – modul za obračun potrošnje električne energije kupcima koji omogućuje različite načine izračuna novčane naknade
  • INV – modul za fakturiranje obračunate potrošnje električne energije te izradu planova mjesečnih novčanih obaveza za naredno razdoblje
  • FI-CA – modul ugovorni saldakonti kupaca koje predstavlja vrstu analitičkog knjigovodstva izrađenog prema potrebama industrijskih sektora s mnogo krajnjih kupaca i poslovnih partnera te velikim brojem dokumenata za obradu
  • IDE – modul za razmjenu podataka među poduzećima koja posluju na dereguliranom tržištu električne energije

SAP FI, SAP SD, SAP WF

Dodatno, uz SAP IS-U module, HEP Elektra je implementirala modul za financijsko računovodstvo (FI), modul za prodaju i distribuciju (SD) te modul za radni tijek procesa (WF).

SAP CRM i SAP PO

Implementiran je i SAP CRM sustav za upravljanje odnosima s kupcima te SAP PO sustav za komunikaciju i integraciju SAP sustava međusobno, ali i SAP sustava s ostalim vanjskim sustavima.

U SAP CRM sustavu odvijaju se procesi korisničke službe. Omogućen je pregled osnovnih informacija o kupcu kao što su povijest kupca, pregled računa, pregled mjesečnih novčanih obaveza, pregled plana obročnog plaćanja, pregled opominjanja, pregled stanja brojila.

Prijava novih kupaca vrši se putem SAP CRM sustava, a zatim se ti podaci repliciraju na SAP IS-U sustav.