fbpx

Kontakt

Uvijek spremni za komunikaciju jer otvorena

suradnja je jedan od preduvjeta poslovnog uspjeha

Pošaljite nam upit ili nas kontaktirajte direktno telefonom ili elektronskim putem.

KING ICT društvo s ograničenom
odgovornošću za poslovno informatičke usluge

Skraćeni naziv

KING ICT d.o.o.

Centrala

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem obrasca poslanog na e-mail adresu: dpo@king-ict.eu, poštom na adresu KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, 10010 Grad Zagreb.
Prigovor na obradu vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel: +385 (0)1 4609 000, fax: +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr

Službenik za usklađenost poslovanja

Službenik za usklađenost poslovanja dostupan je putem e-mail adrese compliance@king-ict.eu

KING ICT korisnicima računalne opreme i usluga garantira otklanjanje kvarova i tehničku pomoć u jamstvu, pod ugovorom ili po pozivu. Podrška korisnicima dostupna je 0-24 h, 365 dana u godini.

Prijava kvara za korisnike:
– Telefonom na broj 6690 899 (od pon. do pet. od 09:00 do 17:00h)
– E-mail porukom (helpdesk@king-ict.hr) ili
– Putem ServisDesk aplikacije

Podršku pružamo na području cijele Hrvatske, a lokacije naših centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku pogledajte ovdje:

KING ICT servisni centar Osijek

KING ICT servisni centar Rijeka

KING ICT servisni centar Split

KING ICT servisni centar Zagreb