fbpx

Politika okoliša

Svjesni da održivost našeg poslovanja ovisi o skladnim odnosima sa svim dionicima našeg poslovanja, u našem Društvu* nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, uključujući prirodu, razmjere i utjecaj na okoliš naših aktivnosti, proizvoda i usluga.
Zato:

Osluškujemo zahtjeve svih dionika spram okoliša, analiziramo kontekst poslovanja kako bismo u njemu prepoznali aspekte okoliša radi procjene, analize i tretiranja rizika okoliša, vodimo brigu o sprečavanju onečišćenja i smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš, te racionalno gospodarimo prirodnim resursima, sukladno našem strateškom usmjerenju.
Kupcima pomažemo u cjelovitom i učinkovitom iskorištavanju njihovih poslovnih prilika pretvarajući potencijale tehnologije u poslovne vrijednosti, u cjelokupnom opsegu našeg poslovanja, vodeći stalnu brigu o sprečavanju onečišćenja racionalnom korištenju prirodnih resursa i smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš.
Omogućujemo svim zaposlenicima da svojim djelovanjem i svjesnošću doprinesu očuvanju okoliša, sprečavanju onečišćenja, smanjenju negativnih utjecaja na okoliš i racionalnom trošenju prirodnih resursa.
Legislativne, regulatorne i ugovorne zahtjeve u vezi s okolišem poštujemo i osiguravamo zadovoljenje njihovih zahtjeva, kao i ostalih zahtjeva koje smo se obavezali poštivati, u djelokrugu naših odluka i aktivnosti.
Integrirali smo upravljanje okolišem s ostalim sustavima upravljanja i poslovnim procesima kako bismo osigurali stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem, s uspostavljenim mjerljivim ciljevima, planovima i programima upravljanja okolišem.
Širimo utjecaj naše brige za okoliš kroz proaktivno sudjelovanje i stalnu komunikaciju o okolišu sa svim dionicima.

Upravljanje okolišem u našem poslovanju oblikovali smo i primijenili, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima međunarodne norme ISO 14001, kao i drugim primjenjivim zahtjevima. Sustav upravljanja okolišem, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima.
Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 5, 2019-04-29
Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split); KING ICT d.o.o., Beograd; KING ICT d.o.o., Sarajevo; KING ICT d.o.e.l., Skopje; Pametna energija d.o.o., Zagreb; Aktivis d.o.o., Zagreb.