fbpx

Politika upravljanja uslugama

U našem Društvu*, usmjereni smo na pružanje najkvalitetnije usluge i zadovoljstvo korisnika. Zbog ustrajnosti u izvrsnosti donosimo politiku sustava upravljanjem uslugama, usklađenoj s zahtjevima norme ISO 20 000 i obvezujemo se

Usluge koje su specificirane u planu sustava upravljanja uslugama implementirati na način da ispune zahtjeve usluge, odnosno zadovolje uvjete natječajne dokumentacije (ukoliko se radi o takvoj usluzi), na pružanje kvalitetnih IT usluga, na stalno poboljšavanje efektivnosti usluga i sustava upravljanja uslugama.

Uprava Društva komunicira politiku sustava upravljanja uslugama svim zaposlenicima Društva kroz redovite sastanke sa svojim najbližim suradnicima, projektne sastanke, procese godišnjeg planiranja, elektroničke komunikacijske kanale kao što su elektronička pošta, Intranet, biltene (eng. Newsletter), itd.

Kako bismo ispunili ove obveze i osigurali razinu kvalitete usluge, implementirali smo ciljeve za sustav upravljanja uslugama i ciljeve na razini svakog našeg poslovnog procesa.
Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 1, 2020-12-10
Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave KING ICT d.o.o.KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split)