fbpx

KING ICT u Latviji: Sudionici iz 60 zemalja upoznali rješenje KING SFERA

Ove godine u Rigi, Latvija, od 6.-8.10.2021. održavala se konferencija EENA 2021. kojoj je fokus upravljanje žurnim službama, tehnološkim inovacijama i pitanjima javne sigurnosti.

EENA, European Emergency Number Association je europska asocijacija žurnih službi koja se bavi unapređenjem rada žurnih službi u Europi i njihove reakcije na hitne i izvanredne situacije.

Osim što je ponosni sponzor, KING ICT i sam je imao izlagače, a sudionicima je predstavio vlastito rješenje „KING SFERA“, razvijeno za komunikaciju, koordinaciju i upravljanje hitnim događajima iz nadzornog centra žurnih službi (112, hitna medicinska pomoć, vatrogasci, policija, traganje i spašavanje na moru) te državnim, lokalnim i regionalnim centrima za upravljanje u izvanrednim situacijama.

Ova konferencija bila je izvrsna za predstavljanje vlastitog rješenja za upravljanje žurnim situacijama budućim korisnicima i predstavnicima tijela koja odlučuju o budućem razvoju pozivnih centara u EU.

EENA ulaže velike napore u definiranju tehničkih specifikacija pozivnih centara koje će kao tehnički standard biti upućeni Europskoj komisiji na usvajanje te će ga kao takvog morati prihvatiti sve Europske zemlje.

„Biti u mogućnosti predlagati tehnička rješenja, tehnologije na kojima će se budući sustavi razvijati, zahtjeve na sigurnost i ostalo, velika je prilika za KING ICT ukoliko želi biti jedan od prepoznatljivih partnera u području javne sigurnosti“, ističe Dražen Pavlić, Voditelj operacija istraživanja, razvoja i inovacija.

Dodaje kako je EENA konferencija glavni europski događaj koji okuplja predstavnike žurnih službi, istraživače, proizvođače rješenja, operatere mobilnih mreža i predstavnike europskih institucija, dodaje Pavlić.

Na konferenciji su također predstavljeni rezultati Next Generation 112 (NG112) projekta u sklopu kojeg je KING ICT unutar Sfere razvio mogućnost uspostave hitnog poziva prema dojavnim centrima putem text/voice/video poziva te tako dokazao tehničku izvedivost koja će vjerojatno biti usvojena kao jedan od minimalnih tehničkih zahtjeva u budućim dojavnim centrima.

„Projekt smo proveli u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova- Civilnom zaštitom, a bili smo jedan od tri međunarodno izabrana konzorcija pred koje su stavljeni različiti izazovi razvoja rješenja za neke od specifičnih problema u upravljanju žurnim situacijama“, dodatno je pojasnio Pavlić.

Više informacija o NG112 i završni izvještaji projekta dostupni su na EENA NG112 Project | EENA

Konferencija je okupila više od 400 sudionika iz više od 60 zemalja a boje KING ICT-a branili su Zoran Perak (Arhitekt Sfere), Dražen Pavlić (Voditelj operacija istraživanja, razvoja i inovacija) i Vanja Lazić (Specijalist za marketing).